Uncategorized


데뷔 후 첫 숏컷한 32살 안소희 근황 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

올해 32살인데 비주얼이 ㄷㄷㄷ 몸-매 실화냐 ㄷㄷㄷ

동안은 나이들수록 빨리

늙는다는데 그것도 아닌듯 ㄷㄷㄷ